Các nhà kinh tế học tư sản đã làm mọi cách để chứng minh quá trình lưu thông sản sinh ra giá trị thặng dư. Điều này nhằm mục đích che giấu đi nguồn gốc giàu có của tư bản. Vậy tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không xuất hiện ở bên ngoài lưu thông liệu có đúng?

Trước khi đi vào giải lý giải tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện bên ngoài lưu thông là đúng hay sai? Chúng ta cần đi vào tìm hiểu những vấn đề có liên quan. 

Tiền tệ là gì? 

Tiền tệ được giải thích là một hình thái giá trị của hàng hóa. Nó xuất hiện như một sản phẩm của quá trình sản xuất vào trao đổi hàng hóa.

Ở giai đoạn đầu hàng hóa được sản xuất sẽ được trao đổi bởi hình thái đơn giản theo cách ngẫu nhiên. Hay còn được coi là mầm mống của hình thái tiền. Còn hàng hóa có vai trò như vật ngang giá được quan niệm là phôi thai của tiền tệ. Khi đó, lực lượng sản xuất sẽ phân công lao động xã hội phát triển để tạo ra sản phẩm thặng dư nhiều hơn.

Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông
Tiền tệ chính là hình thái của một giá trị hàng hóa

Giá trị hàng hóa sẽ được biểu hiện ở giá trị sử dụng từ nhiều hàng hóa khác nhau như một vật ngang giá. Lực lượng xã hội sẽ tiếp tục phân công lao động và phát triển cao hơn. Việc trao đổi hàng hóa thường xuyên cũng như mở rộng hơn. Từ đó, hàng hóa được công nhận hiện diện như giá trị có thể dùng để đổi lấy những mặt hàng khác.

Nếu vật ngang giá chung được gắn bó lại như một loại hàng hóa độc tôn và thông dụng. Lúc đấy hình thái tiền tệ của giá trị sẽ xuất hiện biến vật ngang giá chung thành tiền tệ.  Sự xuất hiện của tiền tệ chính là kết quả cho sự giải quyết liên tục giữa những mâu thuẫn phát triển lâu dài trong quá trình trao đổi, sản xuất hàng hóa.

Như vậy, tiền tệ chính là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho hàng hóa. Chính nó sẽ thể hiện lao động sản xuất và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa. 

Tư bản là gì? 

Như đã nói ở trên, tiền được biết đến là sản phẩm của lưu thông hàng hóa. Đồng thời cũng chính là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Trên thị trường, tư bản được thể hiện thông qua một lượng tiền nhất định. Nhưng không phải tiền nào cũng được coi là tư bản. 

tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông
Đồng tiền được nhận định là biểu hiện đầu tiên của tư bản
  • Khi lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền sẽ được vận động bởi công thức: H – T – H. 
  • Khi tính theo cách tư bản, tiền sẽ vận động theo công thức: T – H – T’. 

Có thể thấy, hai công thức đều được tạo thành bởi nhân tố hàng và tiền. Ở chúng chứa đựng hành vi đối lập giữa mua và bán. Nhưng lại có nhiều điểm khác nhau về chất. 

Lưu thông trong tư bản

Nếu lưu thông giản đơn sẽ xuất phát và kết thúc bởi hàng hóa còn tiền chỉ có vai trò trung gian. Thế nhưng, lưu thông tiền trong tư bản sẽ bắt đầu bằng hành vi mua (T-H) còn kết thúc bởi hành vi bán (H-T’). Như vậy, tiền vừa ở điểm xuất phát lại vừa là điểm kết thúc. Hàng hóa sẽ chỉ có vai trò là trung gian mà thôi. 

Công thức vận động tiền trong tư bản 

Công thức đúng trong vận động của tiền là:

T – H – T’

Với T’ được tính theo công thức sau: T’= T + t. Trong công thức thì t chính là số tiền dư ra so với tiền ứng hay còn gọi là giá trị thặng dư.

Qua công thức thấy được lưu thông tư bản chính là sự lớn lên không ngừng ở giá trị và giá trị thặng dư.

tư bản không thể xuất hiện trong lưu thông
Công thức chung giữ tiền và hàng trong tư bản có sự mâu thuẫn

 Lúc ấy sẽ tạo ra được lượng tiền thu về lớn hơn lượng tiền ứng ra. Tiền sẽ là phương tiện lưu thông còn tư bản nhằm mục đích tạo ra giá trị thặng dư để tích lũy tư bản. 

Như vậy tiền không phải tư bản nhưng nó sẽ chỉ trở thành tư bản khi sử dụng để bóc lột lao động từ người khác. 

Từ công thức chung trong tư bản dễ khiến nhiều người lầm tưởng sản xuất, lưu thông sẽ đều tạo ra giá trị lẫn giá trị thặng dư. Thực tế, lưu thông chỉ tạo ra giá trị và tăng thêm hay không? 

Lưu thông là gì? 

Lưu thông hay chính là quá trình xảy ra hành vi mua và bán. Khi mua bán ngang giá sẽ chỉ có sự thay đổi hình thái từ tiền thành hàng hay ngược lại. Còn tổng giá trị hay phần giá trị mỗi người có trong tay tham gia trao đổi sẽ không có sự khác biệt. 

Trường hợp trao đổi không ngang giá, hàng hóa bán cao hơn giá trị sẽ sinh lời cho người bán. Khi bán thấp hơn giá trị thực thì người mua sẽ có lợi. Tuy nhiên, nền kinh tế hàng hóa thì mỗi người sản xuất vừa có vai trò người bán vừa là người mua. 

tư bản có xuất hiện trong lưu thông không
Lưu thông hay chính là hành vi mua và bán

Không thể xảy ra tình trạng chỉ có người bán mà không có người mua cũng như ngược lại. Do đó, nguồn lợi thu được khi bán hàng sẽ bù lại phần thiệt khi mua. 

Ở trường hợp những kẻ chuyên mua rẻ hay bán đắt cũng không khiến tổng giá trị toàn xã hội tăng lên. Vì thế số giá trị mà một số đối tượng thu được là do ăn chặn, đánh cắp số giá trị của người khác.

||Xem thêm: [Giải Đáp] Xu Thế Toàn Cầu Hóa Là Hệ Quả Của

Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông là đúng hay sai? 

Qua những phân tích trên có thể rút ra hiểu lưu thông không hề tạo ra giá trị cũng như giá trị thặng dư. Ngược lại, nếu không có lưu thông thì tiền sẽ không xuất ra còn hàng hóa không xuất kho. Khi đó không thể tạo ra giá trị thặng dư. Như thế, giá trị thặng dư không sinh ra trong quá trình lưu thông cũng không sinh ra ở ngoài lưu thông. Nó là mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản. 

tư bản không thể xuất hiện ngoài lưu thông
Những quan điểm của các họ còn giá trị mãi về sau

Do đó, ý kiến “Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông” là hoàn toàn đúng. Nó chỉ xuất hiện ở nhóm người có tiền cần phải tìm trên thị trường một thứ hàng hóa. Sao cho khi tiêu dùng thì sẽ tạo ra giá trị hoặc giá trị lớn hơn giá trị thực trước đó. 

Qua nội dung bài viết đã giúp mọi người trả lời câu hỏi: “Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông là đúng hay sai?”. Hy vọng qua nội dung đã chia sẻ sẽ giúp ích được các bạn có thêm kiến thức trong học tập.

||Ôn tập kiến thức khác:

Rate this post