Khi học đến sinh trưởng ở thực vật sẽ có nhiều những vấn đề mà các bạn học sinh quan tâm. Một trong những câu được hỏi nhiều nhất là sinh trưởng là gì? Những đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp? Nếu bạn cũng đang thắc mắc vấn đề này thì hãy cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Sinh trưởng ở thực vật là gì? 

Sinh trưởng ở thực vật chính là sự tăng lên về kích thước, khối lượng. Ngoài ra còn là sự tăng trưởng cả về khối lượng và thể tích các tế bào, mô hay cơ quan của thực vật. Đó có thể là tăng số lượng lá, sự dài ra của rễ cây, kích thước của cánh hoa… 

Sinh trưởng ở thực vật là gì
Sinh trưởng ở thực vật chính là sự phát triển về mọi thứ

Sinh trưởng sơ cấp 

Thường sinh trưởng sơ cấp sẽ chỉ diễn ra ở thực vật 1 đến 2 lá mầm. Khi ấy sinh trưởng sẽ chỉ phát triển thân và rễ về chiều dài. Bởi hoạt động có ở mô phân sinh đỉnh. Có sự sinh trưởng như thế là bởi tác động của nhân tố bên trong và bên ngoài.

Nhân tố bên trong 

 • Đặc điểm di truyền, thời kỳ sinh trưởng ở giống và loài của cây.
 • Hooc môn ở thực vật.

Nhân tố bên ngoài 

 • Nhiệt độ: Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng ở cây. Các loại cây nhiệt đới sẽ có nhiệt độ sinh trưởng thích hợp trong khoảng 25 – 35 độ C.
 • Lượng nước: Nước chính là nguyên liệu cung cấp cho cả quá trình quang hợp. Bên cạnh đó còn có các hoạt động trao đổi chất khác. Dựa vào đặc điểm sinh lý từng loại mà có nhu cầu sử dụng nước khác nhau.
 • Ánh sáng: Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của thân mầm và phân hóa ở mầm hoa.
 • Oxi: Một yếu tố cần thiết cho sinh trưởng ở thực vật. Nếu nồng độ oxi xuống dưới 5% sẽ khiến cho sinh trưởng bị ức chế.
 • Dinh dưỡng khoáng: Những yếu tố đa lượng và vi lượng thực sự cần thiết để cung cấp cho thực vật.
sinh trưởng sơ cấp là gì
Sinh trưởng sơ cấp chỉ diễn ra ở thực vật 2 lá mầm

Thiếu đi yếu tố này sẽ khiến cho quá trình sinh trưởng bị ức chế. Cây cối dần sinh trưởng chậm, năng suất cũng giảm.

Sinh trưởng thứ cấp 

Sinh trưởng thứ cấp chính là sinh trưởng theo đường kính ở thân dẫn đến tăng chiều ngang. Thông thường sẽ xảy ra nhiều ở thực vật hai mầm lá nguyên phân bởi mô phân sinh. Hai mô sẽ bao gồm tầng phát sinh mạch dẫn và tầng phát sinh vỏ. Sinh trưởng thứ cấp sẽ chỉ tồn tại ở cây gỗ lâu năm và hình thành thân gỗ lớn.

Thường người ta sẽ đánh giá bởi cấu tạo ở thân gỗ lâu lắm. Như thế cây có phần vỏ bọc quanh thân. Phần gỗ sẽ bao gồm:

 • Gỗ ròng màu sẫm ở trung tâm thân với nhiều lớp tế bào mạch gỗ già để vận chuyển nước và muối khoáng.
 • Gỗ giác thường màu sáng hơn bao bọc gỗ lõi. Lớp này sẽ gồm mạch thứ cấp trẻ với tác dụng vận chuyển muối và nước.
 • Vòng gỗ hàng năm tạo ra do tầng sinh mạch với nhiều mạch gỗ xếp lại với nhau thành vòng đồng tâm. Thường độ dày mỏng ở vòng gỗ này có sự khác biệt, không đồng nhất.

Tương tự sinh trưởng sơ cấp, thì ở sinh trưởng thứ cấp cũng bị ảnh hưởng bởi các nhân tố.

sinh trưởng thứ cấp là gì
Sinh trưởng thứ cấp chỉ tồn tại ở cây gỗ lâu năm

Nhân tố bên trong 

 • Đặc tính di truyền qua các thời kỳ sinh trưởng từ giống và loài cây.
 • Hooc môn thực vật.

Nhân tố bên ngoài 

 • Nhiệt độ: Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng có ở cây. Thích hợp cho sự sinh trưởng ở cây nhiệt đới là nhiệt độ 25 – 35 độ C.
 • Lượng nước: Nước là nguồn nguyên liệu cần thiết cho quá trình quang hợp cũng như hoạt động trao đổi chất khác. Tuy nhiên còn tùy đặc điểm sinh lý ở từng loại mà cung cấp lượng nước khác nhau.
 • Ánh sáng: Một yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quá trình quang hợp cũng như tích lũy chất của cây. Phần thân mầm và biến chuyển  mầm hoa ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng.
 • Oxi: Vẫn là một trong những yếu tố cần thiết cho sinh trưởng ở thực vật. Trường hợp nồng độ oxi giảm xuống dưới 5% sẽ mang đến ức chế sinh trưởng.
 • Khoáng chất: Thực vật cũng cần cung cấp đầy đủ những khoáng chất đa lượng và vi lượng. Nếu thiếu đi một trong số chất đều ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Tốc độ sẽ chậm lại và năng suất giảm đi nhiều.

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng sơ cấp không có hoạt động ở tầng sinh bần

Đây là câu hỏi mà nhiều người nghiên cứu thực vật quan tâm. Đặc biệt trong bài kiểm tra về sinh học thường có những câu hỏi này. Vậy đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp? 

Trong quá trình phát triển và sinh trưởng sơ cấp đều không xảy ra hoạt động ở tầng sinh bần. Mọi hoạt động đều diễn ra ở mô phân sinh đỉnh chịu tác động những yếu tố ngoài môi trường. Hơn nữa loại sinh trưởng sơ cấp cây thường chỉ sống trong vòng 1 năm. Những bó mạch sắp xếp lộn xộn nên không phát triển thêm tầng sinh bần.

Như vậy, trong bài viết đã giải đáp đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp. Hơn nữa còn đưa đến những thông tin cụ thể về sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp rõ ràng. Hy vọng với thông tin đã chia sẻ, mọi người sẽ có cho mình thêm kiến thức về sinh vật để ứng dụng trọng thực tiễn.

Rate this post