Cơ quan tương đồng được xem là bằng chứng tiến hóa của sinh vật. Vậy cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc ra sao? Nếu bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề này có thể tìm hiểu qua nội dung sau đây.

Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc ra sao? 

Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc giống nhau. Chúng nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể và có cùng kiểu cấu tạo như nhau. Cơ quan này bắt nguồn từ một cơ quan khác có ở loài tổ tiên. Hiện tại những cơ quan này đã dần biến đổi để sinh vật có thể thích nghi. Những biến đổi nhằm thực hiện những chức năng khác nhau.

Khái niệm này phần nào đã phản ánh sự tiến hóa có tính phân lý ở loài sinh vật. Cũng phần nào thể hiện rõ nhất sự tiến hóa ở các sinh vật trên Trái Đất.

cơ quan tương đồng là những cơ quan
Cơ quan tương đồng là khái niệm có tính phân ly ở loài

So sánh cơ quan tương đồng với tương tự 

Bên cạnh cơ quan tương đồng, cơ thể sinh vật còn tồn tại những cơ quan khác. Muốn so sánh được thì cần phải hiểu khái niệm của những cơ quan đó.

Cơ quan thoái hóa

Đây là một dạng của cơ quan tương đồng bởi bắt nguồn từ cơ quan của một loài tổ tiên. Tuy nhiên, thời gian qua đi khiến nó không còn nữa hoặc đã bị tiêu giảm đi chức năng đó. 

Cơ quan tương tự 

Ở cơ quan này có sự khác nhau về nguồn gốc nhưng có chức năng giống nhau. Chính điều này đã tạo ra hình thái tương tự và phản ánh tiến hóa đồng quy. Chẳng hạn như: cánh dơi và cánh của côn trùng hay mang cá – mang tôm.

Phân biệt cơ quan tương đồng và tương tự 

cơ quan tương đồng là những cơ quan
Bên cạnh cơ quan tương đồng còn có những cơ quan khác
Cơ quan tương đồng  Cơ quan tương tự 
Gồm những cơ quan cùng nguồn; có cùng nguồn gốc. Trong quá trình tiến hóa loài sẽ bị biến đổi. Vì thích nghi với hoạt động và chức năng khác nhau nên có hình dạng khác biệt.  Bao gồm những cơ quan cùng chức, chúng khác nhau về nguồn gốc. Tuy nhiên quá trình tiến hóa được chọn lọc theo hướng thích nghi. Chính vì cùng hoạt động và cùng chức năng nên hình dạng có sự giống nhau.

Những bằng chứng tiến hóa sinh học ở các loài sinh vật 

Về vấn đề này sẽ đề cập đến những bằng chứng sau đây: 

Bằng chứng phôi sinh học 

Chính sự giống nhau khi phát triển phôi của loài thuộc nhóm phân loại là bằng chứng về nguồn gốc chung. Càng nhiều những đặc điểm giống nhau và càng kéo dài giai đoạn phát triển. Điều này chứng tỏ quan hệ họ hàng gần. 

Bằng chứng địa lý sinh vật 

Địa lý sinh học chính là một môn khoa học nghiên cứu. Trong bộ môn này liên quan đến sự phân bố địa lý loài trên Trái Đất. Từ đó chứng minh các loài sinh vật đều bắt nguồn từ tổ tiên chung. 

cơ quan tương đồng là những cơ quan
Nhiều loài không chỉ chung môi trường sống mà còn chung tổ tiên

Khi đi vào nghiên cứu sự phân bố, nhà khoa học đã rút ra kết luận. Sự giống nhau giữa sinh vật chủ yếu là do chúng có chung nguồn gốc. Hơn nữa sống chung trong điều kiện môi trường lại càng giống nhau. Nhưng cũng chính điều kiện môi trường sống khác nhau nên sinh vật sống tại đó cách li sinh sản. Vì vậy nên dần hình thành nhiều loài khác nhau. 

Minh chứng tế bào học và sinh học phân tử 

Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Đương nhiên các tế bào đều được sinh trưởng từ tế bào sống trước đó. Do vậy: 

  • Các loài đều cùng cơ sở vật chất mà chủ yếu là axit nucleic và protein. 
  • ADN thường có cấu tạo từ 4 loại nucleotit là A, T, G, X. 
  • Protein sẽ được cấu tạo bởi hơn 20 loại axit amin không giống nhau. 
  • mọi loài sinh vật đều có chung một loại mã di truyền.

Qua bài viết đã lý giải cho mọi người cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc ra sao? Bên cạnh đó còn đưa đến thông tin về bằng chứng tiến hóa sinh học. Hy vọng những thông tin đã chia sẻ sẽ hỗ trợ các bạn trong học tập.

||Bài viết liên quan khác: